Directe afstamming Schotel

Schotel is de meest voorkomende familienaam van een Nederlands geslacht dat veel vertakkingen kent  en enkele varianten in schrijfwijze. (w.o. Schootel, Schottel, Schuttel, Scot)

Het staat vrijwel vast dat alle dragers van de naam Schotel en Schuttel, van oorsprong met elkaar verwant zijn. Alleen bij de Noord-Hollandse tak is deze relatie niet onweerlegbaar aangetoond, maar wel aannemelijk.

Hieronder zal slechts in de rechte mannelijke lijn de afstamming worden weergegeven vanaf de eerste geregistreerde naamdrager tot aan de jongste telg in 2016, Juan Kristian Schotel. De volledige "Kwartierstaat Schotel", uitgewerkt en samengesteld door G.A. Schotel, werd gepubliceerd in het Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, "Gens Nostra", van september 1986 No. 9, blz. 352-361 en opgeslagen bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

 

 

Afkomst

De eerst bekende indicatie van de naam was die van protestant Simon Jacques Chatel, lakenhandelaar, woonachtig in Norwich Engeland en behorende tot de Waals-Vlaams-Hollandse gemeenschap, waarvan hijzelf of zijn familie hoogst waarschijnlijk  was geïmmigreerd uit Vlaanderen (Ieper) of Noord  Frankrijk (Andere spellingen zijn: du Chatel, Chattel,Chastel, Castel, van de Castele, van de Kasteele). Ref. "The Waloons and their church at Norwich. 1565-1832"  Aut. W.J.C.Moens.                                                                                                                                                             

Vanaf ongeveer de tweede helft van de 16de eeuw werden protestanten in Europa vervolgd door Spaanse overheersers en grote aantallen van hen vestigden zich o.a. in Norwich, Engeland.    

De meest duidelijke geregistreerde afkomst van de naam is die van zijn zoon Jan (John) Symonszoon Shatel (Shutle, Schuttel), geboren in Norwich ca. 1612, een in Nederland gedemobiliseerde Engelse soldaat, die in de Tachtigjarige oorlog diende bij het Engelse detachement van het Staatse leger van Generaal Horace (Horatio) Vere.                                                                                                                                       

Hij had hoogst waarschijnlijk meegevochten met het Staatse leger (o.a. Beleg van 's Hertogenbosch en Maastricht) onder Prins Frederik Hendrik van Oranje.                                                                                                                                                  Hij vestigde zich vervolgens in Dordrecht. Daar heeft het nageslacht zich in hoofdzaak, tot de tweede helft van de negentiende eeuw, opgehouden.

(Download voor Afstamming in rechtelijn, onderstaand bestand) 

 

                                                                                                                                                                                                      

      

 

 

 

Afstamming Schotel in rechte lijn