Synopsis G.A. Schotel 1904-1983

Geboren 5 maart 1904 in Scheveningen als eerste van de 5 kinderen van Ir A. Schotel en M.A. Hoogesteger. Brengt zijn jeugd door in Nederland, Suriname, en Ned. O. Indië. Volgt na 3-jarige HBS, de opleiding tot stuurman en dient bij de Ver. Ned. Stoomvaartmij. Door het vroege overlijden van zijn ouders monstert hij af en keert op 22 jarige leeftijd terug naar N.O.I. Vindt aanvankelijk emplooi op een koffie/rubber plantage en vervolgens bij NHM-dochter N.V. Esser. Werkzaam in O.Java en lange tijd op Bali. Door ziekte en overlijden, slechts kortstondig gehuwd geweest met A. v. Hardeveld en daarna in 1931 met J.A. v. Neer. Van de 3 kinderen overlijden er 2 door ziekte. Naast zijn werk heeft hij op Bali vele sociale contacten  met o.a. verscheidene beroemde beeldende kunstenaars gehad. Hij was een groot liefhebber van hun creaties. 

Probeert tijdens de invasie van Japan op Bali in 1942, met een jacht naar Australië te ontsnappen, maar wordt door oorlogshandelingen gedwongen op te geven en naar Java uit te wijken. Na enige tijd uit Japanse handen te hebben kunnen blijven wordt hij in 1943 geïnterneerd. Na in verschillende concentratiekampen verbleven te hebben, krijgt hij de leiding over het Jongenskamp Tjimahi 6. Na de oorlog wordt hij verschillende malen onderscheiden voor zijn moedig optreden in oorlogstijd. Na de oorlog hervat hij zijn werk op Bali en naderhand in een directeursfunctie in Soerabaja. Aanvankelijk wordt hij gedurende 2 jaar herenigd met zijn gezin, maar moet voor opleidingsdoeleinden, zijn zoon Jouke in 1947 in Nederland achterlaten. In 1958 verlaat hij, het inmiddels onafhankelijke Indonesië, voor goed. Na 2 jaar in Nederland sluit hij zijn werkzame leven af met een 10-jarige directeursfunctie bij NEDECO in Iran. In 1970 gaat hij met pensioen en houdt zich bezig met o.a. het uitzoeken van de familie-stamboom en het schrijven van deze biografie.

E-book download: www.s-i-d.nl/boeken 

Geredigeerd door Jouke Schotel 2008

Verantwoording levensbeschrijving G.A. Schotel.

Deze verantwoording staat op het titelblad van de autobiografie.
Het boek zelf is als e-book te downloaden vanaf de website van de Stichting Indische Documenten: www.s-i-d.nl/boeken/